LinkedIn

Bildiri Formatı

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi / 27.09.2019
Bildiri özetleri 300-500 kelime arasında anlaşılır ve yalın bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Özetler pdf dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir (prosesemniyeti@mtso.org.tr). Yazarların temsil ettikleri kurum/kuruluş/firmalar, birden fazla yazarı olan bildirilerde bildiriyi sunacak kişi ve yazışma adresi muhakkak belirtilmelidir.

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi / 18.10.2019
Özetleri kabul edilen bildiri sahiplerine sempozyum sekreteryası tarafından 18 Ekim tarihinde e-mail ile sonuç bildirilecektir.

Bildiri Teslimi / 31.10.2019
Aşağıdaki bilimsel yazım kurallarına göre yazılacak olan bildirilerin tam metni ve Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kurumsal formata uygun sunum, 31 Ekim 2019 tarihine kadar pdf ve doc dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına iletilecektir. (prosesemniyeti@mtso.org.tr). Bildiri sayısına bağlı olarak bildirilerin poster bildiri olarak değerlendirilmesi yoluna gidilebilecektir.

Bildiri Formatı

 • Bildiri sayfaları, A4 (210 mm x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları:
  • İlk sayfa için üst = 3 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm
  • diğer sayfalar için üst = 2,5 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm.
 • Bildiri herbiri 80 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 10 mm aralık bırakılmalıdır.
 • Bildiri, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurumların adları ve e-posta adresleri yer almalıdır.
 • Başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılacak Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) kısımları en az 100, en çok 150 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bölüm başlıkları, numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır.
 • Bildiriler, (başlık, özet, metin, şekiller, çizelgeler ve kaynaklar dahil) 5 sayfadan fazla olmamalıdır.
 • Bildiride kullanılacak yazı tipi boyut ve biçimleri:
  • Başlık 14 Kalın Yalnızca baş harfleri büyük
  • Yazar adları 12 İtalik
  • Kurum adları 12
  • Özetler 9 İtalik
  • Alt ve üst simgeler 7
  • Başlıklar 11 Kalın
  • Metin 9