LinkedIn

Neden Proses Emniyeti Sempozyumuna Katılmalısınız?

İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin uygulanmaması sebebi ile ortaya çıkabilecek tehlikeler işyerlerinde genellikle bir veya birden fazla çalışanı etkilerken proses emniyet tedbirlerinin alınmaması sebebi ile ortaya çıkabilecek tehlikeler çok ciddi kazalara sebep olup son derece yıkıcı etkileri olabilmektedir.

Proses emniyeti işletim sisteminin bir bütün olarak ele alındığı mühendislik ve işletme uygulamalarının gerçekleştirilmesiyle kazalara neden olabilecek tehlikeleri önleyecek şekilde tasarlanmasıdır. Ayrıca toksik etkilere, yangına veya patlamaya neden olabilen tehlikeli maddeler veya enerji yayma potansiyeline sahip durumların önlenmesi ve bu olayların meydana gelmesi ile olabilecek ciddi yaralanmalar, maddi hasarlar, üretim kaybı ve çevresel etkiler gibi sonuçların kontrol altında tutulması ile ilgilenir.

Tesis müdürlerinin, proses tasarımcılarının, proses mühendislerinin, güvenlik personelinin, operatörlerin ve hatta taşeron ve tedarikçilerin proses güvenliği yönetimi ve uygunlanmasındaki görev ve sorumluluklarının bilincine varmaları, proses güvenliğinin önemini anlayıp kendilerini geliştirmeleri daha güvenli tesisler yaratmak için önem arz eder. Tehlikeli kimyasallar ile çalışan tüm personelin sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili tehlikeleri bilip tehlikeler için önlem alması veya riski en aza nasıl indirebileceklerini bilmeleri ve bunu proses güvenliği ile sürdürülebilir hale getirmeleri gerekmektedir.

İki gün boyunca heyacanın ve ilginin düşmeden yaşanmasını beklediğimiz Proses Emniyeti Sempozyumunda çok değerli konuşmacılarımızla, konuklarımızla sektörümüzün her boyutuyla masaya yatırıldığı, yeni açılımların, fikirlerin tartışıldığı bir sempozyum gerçekleştirmeyi hedeflemiş bulunuyoruz.

Kontrol Medya Grubu’nun 2017 yılında ilk kez gerçekleştireceği “Proses Emniyeti Sempozyu”munda açık oturum ve paneller, çağrılı konuşmacılar, bildiri sunumları, özel sektör tanıtım sunumları yer alacaktır.