LinkedIn

Önemli Tarihler

Daha sonra belirlenecek

Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi

Bildiri özetleri 300-500 kelime arasında anlaşılır ve yalın bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Özetler pdf dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir. Yazarların temsil ettikleri kurum/kuruluş/firmalar, birden fazla yazarı olan bildirilerde bildiriyi sunacak kişi ve yazışma adresi muhakkak belirtilmelidir.

Daha sonra belirlenecek

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi

Özetleri kabul edilen bildiri sahiplerine sempozyum sekreteryası tarafından belirlenen tarihinde e-mail ile sonuç bildirilecektir.

Daha sonra belirlenecek

Bildiri Teslimi

Aşağıdaki bilimsel yazım kurallarına göre yazılacak olan bildirilerin tam metni ve Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kurumsal formata uygun sunum, belirlenen tarihine kadar pdf ve doc dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına iletilecektir. Bildiri sayısına bağlı olarak bildirilerin poster bildiri olarak değerlendirilmesi yoluna gidilebilecektir.