LinkedIn

Sempozyumun Konuları

26-27 Kasım 2019 4.Proses Emniyeti Sempozyumu/MERSİN Sempozyum Konu Başlıkları

1. ve 2. Oturum “Endüstriyel Tesislerde Güvenlik Yönetim Sistemi”
 • Kimyasalların Yönetimi ve Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım
 • BKÖP / Güvenlik Raporunun Hazırlanması
 • Büyük Kaza Senaryolarının Hazırlanması
 • Türkiye Afet Müdahale Planı
 • SEVESO III Direktifi’nin Sanayideki Uygulamaları
 • İyi Uygulama Örnekleri
 • Endüstriyel tesislerde sürdürülebilir tehlikeli atık yönetimi

Proses Emniyetinde Veri Analizi

 • Veri yığınından anlamlı verilere: veri işleme
 • Siber güvenlik ve proses emniyeti
 • İstatistiksel Yöntemler ile Veri Madenciliği Yöntemlerinin Karşılaştırılması
3. Oturum “Toz Patlamaları ve Endüstriyel Çözümler”
 • ATEX Direktifleri
 • Filtreleme sistemleri ve kapalı alan hava kalitesi
 • Endüstriyel Tesislerde Tozla Mücadele Güvenlik Tedbirleri
 • İyi uygulama Örnekleri