LinkedIn

Work-Shop

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA FREKANSININ TESPİTİNDEKİ METODOLOJİ

Amacı: “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etiklerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”kapsamındakiişletmeci yükümlülüklerinden seçilen aşağıdaki konular dâhilinde,duraksamayave tereddütte yol açtığı tespit edilen hususlarda bilgi verilmesi ve katılımcı sorularınıncevaplanması amaçlanmaktadır.

Konular:

1- Tehlikeli Kimyasalların CLP Tüzüğü ve SEVESO III direktifi kapsamında sınıflandırılması, toplama kuralı ve ilgili niteleyici miktarın %2’sine eşit veya daha azı içinihmal edilebilecek tehlikeli kimyasallar, kuruluşun seviyesinin tespit ve beyanı ile BEKRA bildiriminde yapılan hatalar.

2-  Tehlikeli ekipman belirleme kriterleri ve uygulanan metotlar.

3-  Tehlikeli ekipmanlarla ilgili kritik ekipman ve enstrümanların belirlenme kriterleri

4-  Kritik döngülerin belirlenme esasları.

5- Tesis özelliklerine uygun senaryo seçimi ana metotları.

6- Bow-Tie ve LOPA metotlarının temel uygulama esasları

7- Büyük endüstriyel kaza frekansının tespitindeki diğer aşamalar.

Katılımcılar: SEVESO kapsamdaki kuruluşlarda, Güvenlik Raporu, Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi ve Büyük Kaza Senaryo Dokümanı hazırlık sürecinde aktif görev almış ve/veya proses güvenliği mühendisi olarak görev yapmakta olan, bu yönde belli bir bilgi ve tecrübeye sahip katılımcılar için yararlı olabileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici: Program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli İş Başmüfettişi–Emekli SEVESO Mevzuat Komisyonu Başkanı ve Denetim Koordinatörü Hüseyin Özcan’ın koordinatörlüğünde; bilgi-soru-cevap şeklinde yürütülecektir.

Tarih: 27/11/2019- 15:30-18:30
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Yenişehir/MERSİN
Work-Shop Katılım ücreti için kayıt sırasında bilgi alınız.

Ümmühan Kirman
Tel: 0531 989 91 59
E-Posta: ummuhan@kontrolmedya.com